Privacy Beleid  

Publipaul engageert zich om de Generale Data Protection Regulation - GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) na te leven en tracht door middel van deze publicatie van haar privacy policy aan uw recht op informatie omtrent haar gegevensbeheer te voldoen.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens
Publipaul bewaart uw persoonlijke gegevens (vb. naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) enkel voor verwerkingsdoeleinden en dit gedurende een termijn van 10 jaar.

Verwerkingsdoeleinden
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens met het oog op o.a. klantenbeheer, opvolgen van werkzaamheden en leveringen, facturatie, de overeenstemming met wet- en regelgeving. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt door Publipaul en, mogelijks door onze handelspartners/leveranciers die wij gelasten met een opdracht opdat wij uw wensen kunnen vervullen.
 
Uw rechten
Indien u uw persoonlijke gegevens wenst aan te passen, wenst in te kijken of indien u wenst dat wij uw persoonlijke gegevens wissen gelieve dan contact op te nemen met ons via info@publipaul.be.

Veiligheid
Publipaul tracht door middel van organisatorisch en technische maatregelen de veiligheid van uw persoonlijke gegevens tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie, onrechtmatige toegang en onthulling te waarborgen.
Vragen omtrent gegevensbescherming

Voor algemene vragen of klachten kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer als nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) (www.privacycommission.be).
Hebt u specifieke vragen of opmerkingen voor Publipaul? Gelieve dan contact op te nemen met ons via info@publipaul.be.